Nabízíme komplexní řešení GDPR
  • Komplexní služby v oblasti GDPR
    Komplexní servis, od analýzy přes proškolení Vašich zaměstnanců po pravidelný audit GDPR. Samozřejmostí je zajištění služeb Pověřence GDPR - DPO
    +100
    Organizací využívá naše služby v oblasti problematiky GDPR
    +100
    Organizací využívá našeho pověřence GDPR - DPO
  • Proškolíme Vaše zaměstnance
    Proškolíme Vaše zaměstnance v oblastech IT, ekonomiky, soft skills, práva, sociálních a technických kurzů.
    +5000
    přes 5000 osob si u nás zvýšilo kvalifikaci.
    +300
    Podniků a organizací využilo našich služeb ve vzdělávání dospělých.
  • Pomůžeme Vám snížit náklady na IT
    Přenechejte starost o Vaší počítačovou síť nám.
    +5
    Jsme certifikovaní dodavatelé více než 5 celosvětových značek IT jako např. Fujitsu, HP, Acer, ESET, Microsoft.
    R
    Poskytujeme podporu vzdáleně bez nutnosti výjezdu.
  • Nabízíme komplexní zajištění dotací
    Specializujeme se především na měkké projekty. Preferujeme komplexní zajištění včetně poradenství v rámci realizace projektu.
    +50
    Více než 50 firem využilo naše služby v oblasti dotací.
    +15
    Přes 15 let poskytujeme služby v této oblasti.
V souladu s nařízením EU o Ochraně osobních údajů GDPR jsme připravili nabídku, jak se firmy a organizace mohou podřídit novému nařízení. GDPR začíná v celé EU platit jednotně od 25. května 2018. V Česku tak nahradí současnou právní úpravu ochrany osobních údajů v podobě směrnice 95/46/ES a související zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.
Pro firmy a organizace jsme připravili kompletní zajištění podřízení se tomuto nařízení. Celý postup jsme rozdělily do dvou fází a třetí fáze je volitelná, legislativa pověřence (poradce) u soukromých subjektů nevyžaduje:

1. Vstupní a rozdílová analýza (GAP) GDPR
• Proškolení klíčových osob z problematiky GDPR
• Analýza současného stavu a posouzení míry souladu s požadavky GDPR
• Zpráva, která poskytne posouzení vlivu, analýzu rizik a návrh opatření

2. Implementace všech dílčích kroků vedoucích k dosažení souladu s GDPR
• Kompletní podpora při zavádění nových procesů a opatření pro ochranu osobních údajů
• Přizpůsobení vnitřních směrnic a nařízení v rámci GDPR

3. Volitelná možnost zajištění služby externího poradce pro ochranu osobních údajů
• Zajištění služby externího poradce, který bude monitorovat soulad s GDPR, monitorovat nové vyhlášky a zákony a dle nich upravovat přijatá opatření

V rámci komplexního zajištění implementace všech dílčích kroků vedoucích k dosažení souladu s GDPR máme připravený standard GDPR. S jednotlivými dokumenty a směrnicemi, které obsahuje tento námi vytvořený standard Vás seznámíme v individuální nabídce na vyžádání dle charakteru a velikosti Vaší firmy nebo organizace.

V současné době jsme pomohli podřídit se nařízení GDPR více než 100 firmám a organizacím. Specializujeme se na státní správu, organizace poskytující sociální služby a soukromé firmy. Poskytujeme také službu externího pověřence (DPO) pro všechny druhy organizací a firem.