Nabízíme komplexní řešení GDPR
 • Komplexní služby v oblasti GDPR
  Komplexní servis, od analýzy přes proškolení Vašich zaměstnanců po pravidelný audit GDPR. Samozřejmostí je zajištění služeb Pověřence GDPR - DPO
  +100
  Organizací využívá naše služby v oblasti problematiky GDPR
  +100
  Organizací využívá našeho pověřence GDPR - DPO
 • Proškolíme Vaše zaměstnance
  Proškolíme Vaše zaměstnance v oblastech IT, ekonomiky, soft skills, práva, sociálních a technických kurzů.
  +5000
  přes 5000 osob si u nás zvýšilo kvalifikaci.
  +300
  Podniků a organizací využilo našich služeb ve vzdělávání dospělých.
 • Pomůžeme Vám snížit náklady na IT
  Přenechejte starost o Vaší počítačovou síť nám.
  +5
  Jsme certifikovaní dodavatelé více než 5 celosvětových značek IT jako např. Fujitsu, HP, Acer, ESET, Microsoft.
  R
  Poskytujeme podporu vzdáleně bez nutnosti výjezdu.
 • Nabízíme komplexní zajištění dotací
  Specializujeme se především na měkké projekty. Preferujeme komplexní zajištění včetně poradenství v rámci realizace projektu.
  +50
  Více než 50 firem využilo naše služby v oblasti dotací.
  +15
  Přes 15 let poskytujeme služby v této oblasti.
V souladu s nařízením EU o Ochraně osobních údajů GDPR jsme připravili nabídku, jak se firmy a organizace mohou podřídit novému nařízení. GDPR začíná v celé EU platit jednotně od 25. května 2018. V Česku tak nahradí současnou právní úpravu ochrany osobních údajů v podobě směrnice 95/46/ES a související zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.
Pro firmy a organizace jsme připravili kompletní zajištění podřízení se tomuto nařízení. Celý postup jsme rozdělily do dvou fází a třetí fáze je volitelná, legislativa pověřence (poradce) u soukromých subjektů nevyžaduje:

1. Vstupní a rozdílová analýza (GAP) GDPR
• Proškolení klíčových osob z problematiky GDPR
• Analýza současného stavu a posouzení míry souladu s požadavky GDPR
• Zpráva, která poskytne posouzení vlivu, analýzu rizik a návrh opatření

2. Implementace všech dílčích kroků vedoucích k dosažení souladu s GDPR
• Kompletní podpora při zavádění nových procesů a opatření pro ochranu osobních údajů
• Přizpůsobení vnitřních směrnic a nařízení v rámci GDPR

3. Volitelná možnost zajištění služby externího poradce pro ochranu osobních údajů
• Zajištění služby externího poradce, který bude monitorovat soulad s GDPR, monitorovat nové vyhlášky a zákony a dle nich upravovat přijatá opatření

V rámci komplexního zajištění implementace všech dílčích kroků vedoucích k dosažení souladu s GDPR máme připravený standard GDPR. S jednotlivými dokumenty a směrnicemi, které obsahuje tento námi vytvořený standard Vás seznámíme v individuální nabídce na vyžádání dle charakteru a velikosti Vaší firmy nebo organizace.

V současné době jsme pomohli podřídit se nařízení GDPR více než 100 firmám a organizacím. Specializujeme se na státní správu, organizace poskytující sociální služby a soukromé firmy. Poskytujeme také službu externího pověřence (DPO) pro všechny druhy organizací a firem.