Home Kurzy Podniky a organizace
Komplexní vzdělávání zaměstnanců PDF Tisk Email

CHARAKTERISTIKA KURZU

Kurzy připravené Vaší firmě na míru realizují zkušení lektoři, koučové s vysoce kvalitním vybavením a v příjemném prostředí. Podle Vašeho zadání připravíme pro Vaši společnost projekt zakázkové vzdělávací akce. Divize zakázkového vzdělávání vyřeší jakékoli dílčí náměty, doladí výukový program podle Vašich požadavků a po schválení projekt zrealizuje na sjednaném místě. Po ukončení vzdělávacího programu vyhodnotí efektivnost a případně Vám doporučí další, odborné tréninky.

 

Nezapomeňte, že právě vzdělávání pro Vás otevírá spoustu možností v řadě oblastí.

 

Jak probíhá vzdělávání na zakázku

I. Monitoring vzdělávacích potřeb

Cíl: Definovat konkrétní, měřitelné cíle vzdělávacího programu.

Jak toho dosahujeme:

 • Seznámením se s prostředím zadavatelské společnosti.
 • Identifikací cílů a vzdělávacích potřeb zadavatele,
 • Intenzivní spoluprací s managementem organizace při sestavování návrhu programu školení a plánu podpory školení.
 • Seznámením se s očekáváními budoucích účastníků školení.
 • Závěrečným výstupem fáze je zpráva o monitoringu potřeb klienta obsahující cíle vzdělávacího programu.

II. Vývoj vzdělávacího produktu

Cíl: Na základě zprávy o monitoringu potřeb vytvořit návrh vzdělávacího programu, který je předložen klientovi k posouzení. Podrobný obsah školení je konzultován s lektory, kteří seminář odborně zajistí.

Návrh vzdělávacího programu obsahuje:

 • Vyhodnocení výsledků monitoringu vzdělávacích potřeb.
 • Osnovu vzdělávacího programu.
 • Návrh časového rozsahu vzdělávacího programu.
 • Lektorské obsazení.
 • Nabídku školících prostor a doplňkového servisu.
 • Návrh termínu realizace.
 • Cenovou kalkulaci.

III. Realizace vzdělávacího programu

Cíl: Organizačně zabezpečit a zrealizovat vzdělávací akci v souladu s navrženým programem vzdělávání.

Fáze realizace obsahuje:

 • Přípravu podkladových materiálů pro účastníky.
 • Zajištění didaktických pomůcek dle potřeb klienta.
 • Realizace vzdělávacího programu lektorem RS Semily s.r.o.

IV. Vyhodnocení

Cíl: Na základě zpětné vazby od účastníků a lektora zjišťujeme, zda vzdělávací program skutečně splnil vytyčené cíle a zpracováváme komplexní hodnotící zprávu.

Hodnotící zpráva obsahuje:

 • Hodnocení ze strany účastníků (na závěr přikládáme anketu).

 • Hodnocení ze strany lektora.
 • Návrh navazujících vzdělávacích produktů rozvíjejících získané znalosti a dovednosti.

CENA: Individuálně

 

Podívejte se také: OUTDOOR JAKO ZÁBAVA A ODPOČINEK

víc informací...

 

 

Vzdělávejte se!

Projekt, ze kterého můžete čerpat finance na vzdělávání svých zaměstnanců a na uhrazení jejich mezd po dobu strávenou na těchto aktivitách. Projekt pomáhá překonat krátkodobé problémy vzniklé např. poklesem výroby, odbytu služeb atd.... podívejte se na náš informační web vzdelavejtese.cz.