Home Kurzy Státní správa Outdoorový trénink
Outdoor jako zábava a odpočinek PDF Tisk Email

OUTDOOR JAKO ZÁBAVA A ODPOČINEK

CHARAKTERISTIKA KURZU

 • Cílem těchto aktivit je zejména odpočinek – aktivní odpočinek spojený se zábavou, uvolněním a příjemnými pocity. Důležitá je fyzická i duševní regenerace a posílení kondice a vitality do dalšího období běžného pracovního života. Kromě možnosti neformální komunikace jsou tyto akce určeny především ke kompenzaci pracovního zatížení svých zaměstnanců.
 • Využíváme širokého spektra aktivit, jejichž  konkrétní volba závisí na cílech programu a Vašich požadavcích a potřebách.
 • Chcete u Vašich zaměstnanců posílit komunikaci a týmovou spolupráci (stmelit tým) nebo je odměnit za úspěchy zábavou?
 • Připravíme pro Vás outdoorový program na míru podle účastnické skupiny a požadovaného cíle programu, kterým může být například:
 1. U nově vzniklých týmů – seznámit blíže členy týmu, ujasnit role a skupinová pravidla a tím nastartovat efektivní a rychlý společný začátek.
 2. U již existujících týmů – podpořit utváření vztahů, upevnění  vazeb a atmosféry důvěry a upevnit motivaci pro další spolupráci.
 3. U týmů s narušenou komunikací - zlepšit a zefektivnit komunikaci mezi členy týmu, podpořit techniky efektivní týmové spolupráce a komunikace.
 4. Odměnit zaměstnance formou zábavy – v průběhu zábavných a netradičních aktivit poznat lépe sami sebe a své často netušené schopnosti.
 5. Dodat zaměstnancům pocit důležitosti a jejich hodnoty ve firmě – posílit loajalitu a pocit sounáležitosti s firmou.  

Proč využít outdoorový typ programu?

 • Rozšíření osobních obzorů kontrastními zkušenostmi - v nevšedním outdoorovém prostředí se mohou účastníci lépe odreagovat od stereotypního prostředí firmy, v průběhu outdoorových her zažijí zábavu a navíc mohou srovnat sami sebe s ostatními členy týmu, s dříve nabytými zkušenostmi a osvojenými modely chování.
 • Nalezení paralel mezi modelovou aktivitou či hrou a běžnými situacemi pracovního dne - zobecněné funkční postupy, které si členové týmu vyzkoušeli a mají zažité během programu, mohou reálně aplikovat a využít v praxi.
 • Rozmanitost - pro to, aby pracoval tým efektivně je důležité, aby každý člen týmu nalezl svoji roli, porozuměl rozdílům mezi lidmi a pochopil přínos týmové práce.
 • Meta-učení - tým se učí na základě zažití společného dobrodružství a následně zhodnocením své aktivity, zpětné vazby od skupiny pod vedením instruktora. Intenzita, v jaké se dané témata prodiskutují v přírodním prostředí, je větší než jaká se obvykle objevuje ve firmě.
 • Důraz na rovnocennost - při plnění úkolů jsou navozovány takové situace, při nichž jsou si všichni účastníci rovni a klasická firemní hierarchie dočasně neplatí. Všichni se stávají součástí týmového procesu, který po účastnících vyžaduje zapojit své autentické schopnosti proti pouze zažitým dovednostem z pracovního prostředí.
 • Podpora riskování a dobrodružství - úkoly umožňují účastníkům riskovat, vyzkoušet si nové role a chybovat bez jakéhokoli nebezpečí. Každý má právo výběru, zda zůstane ve své „komfortní zóně“ či projeví své skryté schopnosti.

CENA: Individuálně

 Podívejte se také: Komplexní vzdělávání zaměstnanců. 

víc informací...

 

 

Vzdělávejte se!

Projekt, ze kterého můžete čerpat finance na vzdělávání svých zaměstnanců a na uhrazení jejich mezd po dobu strávenou na těchto aktivitách. Projekt pomáhá překonat krátkodobé problémy vzniklé např. poklesem výroby, odbytu služeb atd.... podívejte se na náš informační web vzdelavejtese.cz.