Job club PDF Tisk Email

Název kurzu: JOB CLUB

Délka kurzu: (obvykle 30 hodin)

Charakteristika kurzu:

 • Předmětem Job Clubu je naučit se a získat zkušenosti před nástupem do zaměstnání zejména v oblastech:
 • Jak a kde hledat zaměstnání.
 • Jak napsat strukturovaný životopis.
 • Jak napsat inzerát, odpovědět na něj.
 • Jak komunikovat s lidmi (kolegy, nadřízenými apod.).
 • Znát svá práva a povinnosti v pracovněprávní problematice.

Charakteristika cílové skupiny:

Vzdělávací kurz je určen pro fyzické osoby - zájemce s ukončeným základním vzděláním, středním vzděláním, středním vzděláním s výučním listem, nebo vyšším vzděláním.
Zařazení účastníků do jednotlivých typů programu Job club bude prováděno podle následujících charakteristik příslušné cílové skupiny:

 • Job club START

Fyzické osoby do 25 let věku nebo absolventi vysokých škol po dobu 2 let po úspěšném ukončení studia, nejdéle však do 30 let věku.
Charakteristika cílové skupiny: Jde o účastníky s nedostatečnou praxí, bez pracovních návyků a s  nedostatečnou orientací na trhu práce, kterým hrozí sociální vyloučení.

 • Job club KLASIK

Fyzické osoby, které jsou vedeny v evidenci uchazečů o zaměstnání déle než 6 měsíců nebo fyzické osoby, které se přechodně ocitly v mimořádně obtížných poměrech nebo v nich žijí, fyzické osoby společensky nepřizpůsobené, fyzické osoby po ukončení výkonu trestu odnětí svobody a fyzické osoby ze sociokulturně znevýhodněného prostředí.
Charakteristika cílové skupiny: Jde o účastníky s žádnou nebo nízkou úrovní kvalifikace nebo s kvalifikací obtížně uplatnitelnou na trhu práce, sociálně vyloučené a závislé na poskytování sociálních  dávek, u kterých se projevuje pasivní přístup při vyhledávání pracovního uplatnění a ztráta pracovních návyků.

 • Job club HELP

Fyzické osoby se zdravotním postižením nebo zdravotním omezením v možnostech jejich pracovního uplatnění.
Charakteristika cílové skupiny: Jde o účastníky, kteří mají změněnou pracovní schopnost nebo omezenou schopnost být nebo zůstat pracovně začleněni, vykonávat dosavadní povolání nebo využít dosavadní kvalifikaci. Na jejich pracovní uplatnění má vliv zejména omezený počet pracovních příležitostí, přizpůsobení pracovních podmínek, nedostatečná informovanost o situaci a možnostech pracovního uplatnění na trhu práce.

 • Job club NÁVRAT

Fyzické osoby po mateřské nebo rodičovské dovolené a fyzické osoby pečující o dítě do 15 let věku.
Charakteristika cílové skupiny: Jde o účastníky, kteří po delší dobu nebyli zaměstnáni nebo jsou při výběru zaměstnání omezeni péčí o dítě, a potřebují z těchto důvodů pomoc při návratu na trh práce.

 • Job club PLUS

Fyzické osoby nad 50 let věku.
Charakteristika cílové skupiny: Jde o účastníky obtížně umístitelné, kteří obvykle nemají dostatečné znalosti nebo praktické zkušenosti s prací s osobním počítačem, znalosti cizího jazyka apod.

 • Job club MIX

Fyzické osoby, které patří do cílových skupin uvedených v bodě 2.2 až 2.6 a které nebyly zařazeny do výše uvedených typů programu Job club.
Charakteristika cílové skupiny: Jde o různorodou skupinu účastníků.

 

Vzdělávejte se!

Projekt, ze kterého můžete čerpat finance na vzdělávání svých zaměstnanců a na uhrazení jejich mezd po dobu strávenou na těchto aktivitách. Projekt pomáhá překonat krátkodobé problémy vzniklé např. poklesem výroby, odbytu služeb atd.... podívejte se na náš informační web vzdelavejtese.cz.