Home Kurzy Jazykové kurzy
Jazykové kurzy PDF Tisk Email

Pracovní činnost: JAZYKOVÉ KURZY – AJ, NJ

Délka kurzu: (II. Semestry-1.školní 80 hodin)

Profil absolventa:

  • Po absolvování kurzu je absolvent schopen domluvit se v daném jazyce, důraz je kladen na samostatný projev účastníků a jejich rozmluvení v cizím jazyce.
  • Absolvent je schopen porozumět slovům a zcela základních frázím týkajících se jeho osoby a umí je také používat. Dokáže představit sebe a ostatní a klást jiné osobě otázky například o tom, kde žije, o lidech a věcech, které zná, a sám na podobné otázky také odpovídat.
  • Student zvládne slovní zásobu v rozsahu 2500 slov, dokáže skládat věty v kladné i záporné formě, jednoduché větné konstrukce, tvorbu otázek a odpovědí.

Vyučovací předměty: Anglický jazyk, Německý jazyk

CENA: 2.990,-- za I. semestr

 

Vzdělávejte se!

Projekt, ze kterého můžete čerpat finance na vzdělávání svých zaměstnanců a na uhrazení jejich mezd po dobu strávenou na těchto aktivitách. Projekt pomáhá překonat krátkodobé problémy vzniklé např. poklesem výroby, odbytu služeb atd.... podívejte se na náš informační web vzdelavejtese.cz.