Home Kurzy Akreditované kurzy Administrativní prac.
Administrativní pracovník PDF Tisk Email

Pracovní činnost: ADMINISTRATIVNÍ PRACOVNÍK

Délka kurzu: (120 hod.)

Profil absolventa:

  • Zajišťování administrativních činností ve firmě, vyřizování korespondence, včetně elektronické pošty, zakládání korespondence a dalších důležitých písemností, předpisů vyhlášek, zákonů a nařízení a vyhledávání v nich. Plnění operativních úkolů ve firmě.
  • Dokáže používat osobní počítač a jeho programy, používá internet jako nástroj k vyhledávání informací a jako komunikační nástroj.
  • Zná základy ekonomiky podniku a jeho fungování, je seznámen s účetnictvím.
  • Pracuje s přílohami emailu (zakládání, ukládání), zná bezpečnost při práci na internetu.
  • Umí si vytvořit vlastní životopis a prezentovat ho na internetových stránkách.

Vyučovací předměty: Marketing, Ekonomika, Pracovní a obchodní právo, Obecná a obchodní psychologie, Výpočetní technika - internet:

CENA: 8.510,--

 

Vzdělávejte se!

Projekt, ze kterého můžete čerpat finance na vzdělávání svých zaměstnanců a na uhrazení jejich mezd po dobu strávenou na těchto aktivitách. Projekt pomáhá překonat krátkodobé problémy vzniklé např. poklesem výroby, odbytu služeb atd.... podívejte se na náš informační web vzdelavejtese.cz.