Home Kurzy Akreditované kurzy Moderní prodavačka
Moderní prodavačka PDF Tisk Email

Pracovní činnost: PRODAVAČSKÉ PRÁCE - MODERNÍ PRODAVAČKA

Délka kurzu: (235 hod.)

Profil absolventa:

  • Zajišťování administrativní agendy a plánování nákupu (skladování). Umí vypočítat optimální zásoby, cenovou kalkulaci. Zná základy marketingu, psychologii trhu - zákony nabídky a poptávky. Je seznámena s managementem a jeho zákonitostmi.
  • Moderní prodavačka umí rozlišovat druhy zboží, jejich etiketaci a náležitosti u daných druhů zboží. Zná základy fungování ekonomiky a jejich zákonů, seznámila se s provozem obchodu.
  • Moderní prodavačka má kultivovaný zjev a vystupování a určité organizační schopnosti, umí jednat se zákazníky a dodavateli, sjednává kompromisy, vyřizuje zakázky, ví jak se zachovat v krizové situaci.
  • Dokáže používat osobní počítač a jeho programy, používá internet jako nástroj k vyhledávání informací a jako komunikační nástroj se svými klienty (e-pošta, internetové bankovnictví).

Vyučovací předměty: Administrativní práce, Hospodářské výpočty, Marketing a management, Zbožíznalství, Ekonomika a provoz obchodu, Psychologie, Základy práce na počítači

CENA: 8.700,--

 

Vzdělávejte se!

Projekt, ze kterého můžete čerpat finance na vzdělávání svých zaměstnanců a na uhrazení jejich mezd po dobu strávenou na těchto aktivitách. Projekt pomáhá překonat krátkodobé problémy vzniklé např. poklesem výroby, odbytu služeb atd.... podívejte se na náš informační web vzdelavejtese.cz.