Pečovatel/ka - (o děti ve věku 3-15 let) - HLÍDÁNÍ DĚTÍ – AU PAIR PDF Tisk Email

Pracovní činnost: PEČOVATEL/PEČOVATELKA (O DĚTI VE VĚKU OD 3 DO 15 LET) – HLÍDÁNÍ DĚTÍ – AU PAIR

Délka kurzu: (160 hod.)

Profil absolventa:

  • Zná základní výchovnou péči o svěřené děti, orientuje se v konkrétních metodách, které jsou zaměřené na rozvoj rozumových a řečových schopností, pohybových, pracovních, hudebních, výtvarných schopností a kulturně hygienických návyků přiměřených věku dítěte.
  • Umí zabezpečit bezpečnost a zdraví dětí, jejich pohyb na čerstvém vzduchu, stravování, spánek v odpovídajícím hygienickém prostředí a osobní hygienu dětí, včetně poskytování první pomoci.
  • Využívá výchovně-vzdělávací metody a komunikativní dovednosti. Vychází ze zkušeností z psychologie a zařazuje její metody v interakci se svými svěřenci. Orientuje se v základní pedagogicko-psychologické terminologii a je schopen pracovat na i se zařazením speciálních pedagogických metod.
  • Dokáže používat osobní počítač a jeho programy, ke své práci používá internet jako nástroj k vyhledávání informací a jako komunikační nástroj e svými klienty.

Vyučovací předměty: Psychologie výchovy a vzdělávání, Pedagogika, Právo, Účetnictví, Výpočetní technika

CENA: 13.600,--

 

Vzdělávejte se!

Projekt, ze kterého můžete čerpat finance na vzdělávání svých zaměstnanců a na uhrazení jejich mezd po dobu strávenou na těchto aktivitách. Projekt pomáhá překonat krátkodobé problémy vzniklé např. poklesem výroby, odbytu služeb atd.... podívejte se na náš informační web vzdelavejtese.cz.