Komunikace PDF Tisk Email

Název: KOMUNIKACE

Délka kurzu: (25 hodin)

CHARAKTERISTIKA KURZU:

Kurz je určen všem, kteří chtějí zlepšit své komunikační dovednosti. Je vhodný pro asistentky, sekretářky, recepční, obchodníky, pracovníky marketingu, manažery a další účastníky. Cílem je frekventanty naučit praktické řešení modelových a reálných situací formou videotréninku a cvičení. Zlepšit a procvičit profesionální přístup v osobní komunikaci a přispět tak k větší efektivitě jednání, natrénovat řešení nejčastějších komunikačních situací, konfliktů, zlepšit a natrénovat vhodnou komunikaci, procvičit a zlepšit umění naslouchat, sdělovat a přesvědčovat, pochopit principy komunikace v obtížných situacích, trénovat zvládání krizových a obtížných situací. Vysvětlit přínosy a metody asertivity. Pravidla pro komunikaci, typy a zásady účinné komunikace, komunikační techniky v jednání se zákazníkem, aktivní naslouchání, překážky v naslouchání. Verbální a neverbální komunikace, co je podstatné v komunikaci, komunikační úrovně, nejčastější problémové situace v komunikaci, zvládání námitek a manipulací, volba vhodných slov, osobní a věcná rovina.

CENA: 3.500,--

 

Vzdělávejte se!

Projekt, ze kterého můžete čerpat finance na vzdělávání svých zaměstnanců a na uhrazení jejich mezd po dobu strávenou na těchto aktivitách. Projekt pomáhá překonat krátkodobé problémy vzniklé např. poklesem výroby, odbytu služeb atd.... podívejte se na náš informační web vzdelavejtese.cz.